Adeus Povo Bom, Adeus

Unknown artist

Adeus Povo Bom, Adeus, Adeus eu ja vou m'embora Pelas ondas do mar, eu vim Pelas ondas do mar……eu vou embora

Adeus Povo Bom, Adeus, Adeus eu ja vou m'embora Pelas ondas do mar, eu vim Pelas ondas do mar……eu vou embora

English

Goodbye good people goodbye Goodbye I’m leaving already By the waves of the sea I came By the waves of the sea ...I am leaving

Goodbye good people goodbye Goodbye I’m leaving already By the waves of the sea I came By the waves of the sea ...I am leaving