Bimba Mandou Batér

Unknown artist

Bimba mandou batér Coro: Batér Bimba mandou jogar Coro: Jogar Bimba mandou cantar Coro: Cantar Bimba mandou matar Coro: Matar Bimba mandou dançar Coro: Dançar Bimba mandou falar Coro: Falar Bimba mandou lutar Coro: Lutar Bimba mandou gingar Coro: Gingar Bimba mandou parar Coro: Parar...