Nhem Nhem Nhem

Unknown artist

Eh menino chorou Nhem Nhem Nhem Eh menino chorou Nhem Nhem Nhem Porque não mamou Nhem Nhem Nhem Sua mãe ta na féira Nhem Nhem Nhem Ela ainda, não voltou Nhem Nhem Nhem Cala a boca menino Nhem Nhem Nhem Eh menino danado Nhem Nhem Nhem Eh menino malvado Nhem Nhem Nhem