O Laila, O Laila A

Unknown artist

O laila, o laila a O laila, o lae lalaila... Coro: O laila, o laila a O laila, o lae lalaila... O lae laila Coro: O le le Lalae laila... Coro: O le le...