O Lalae, O Lae, Lala E La

Unknown artist

O lalae, o lae, lala e la Coro: O lalae, o lae, o la e la O lalae, o lae, lala e la Coro: O lalae, o lae, o la e la O lele Coro: Lala e la O lele... Coro: Lala e la…

[Variante:] O la, lae, lala e la O la, lae, lala e la Coro: O la, lae, la e la O la, lae, la e la O la, lae, lala e la O la, lae, lala e la Coro: O la, lae, la e la O la, lae, la e la O la e Coro: Lala e la O la e... Coro: Lala e la…