O Nega Que Vende Ai?

Unknown artist

O nega que vede ai, o que vende ai, o que vende ai. O nega que vende ai. Vende farinhá, olhá vende ai. O nega que vende ai. Vende ai, vende ai, vende ai, vende ai. O nega que vende ai. O que vende ai, o que vende ai. O nega que vende ai. O que vende ai, o que vende ai.