Saia Do Mar Marinheiro

Unknown artist

Saia do mar, saia do mar marinheiro Saia do mar, saia do mar marinheiro Saia do mar marinheiro, Venhá pra ca marinheiro Saia do mar, saia do mar marinheiro Eu foi le saia do mar marinheiro, Venva dia marinheiro Saia do mar, saia do mar marinheiro Oh, saia do mar marinheiro, Venhá pra ca marinheiro Saia do mar, saia do mar marinheiro Saia do mar marinheiro, Venhá pra ca istrange Saia do mar, saia do mar marinheiro Saia do mar marinheiro, Saia do mar marinheiro Saia do mar, saia do mar marinheiro