Santa Bárbara De Relampue

Mestre Boca Rica e Mestre Bigodinho

O Santa Barbara de Relampue, O Santa Barbara de Relampue, O Santa Barbara de Relampua.

O Santa Barbara de Relampue, E Relampue, de Relampua. O Santa Barbara de Relampue, E Relampue, de Relampua. O Santa Barbara de Relampue, De Relampue de Relampua. O Santa Barbara de Relampue,