Sereia Mandou Dizer

Unknown artist

Sereia mandou dizer Sereia mandou falar Que no mar tem muita areia Tem muita areia no mar

Tem, tem, tem areia Tem, tem, tem areia do mar

Tem, tem, tem areia Tem, tem, tem areia do mar

Tem, tem, tem areia do mar Tem, tem, tem areia do mar

Tem, tem, tem areia Tem, tem, tem areia do mar