Sóbe Maré

Unknown artist

olhá o péxe pulo na maré olhá o péxe pulo na maré olhá o péxe pulo na maré olhá o péxe pulo na maré

a maré ta cheia ia ia a maré ta cheia io io a maré ta cheia ia ia a maré ta cheia io io

Oi a maré subio sóbe maré

oi a maré descéu desce maré

Olhá maré de maré Vou pra ilhá de maré Olhá maré de maré Vou pra ilhá de maré